За нас

Референции

Сертификати

Галерия

Дейности

Контакти


 

 
 

ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД разполага с ресурсния потенциал за развиване на широк спектър от услуги: доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни обекти. Дейността на фирмата е фокусирана основно в строителния сектор.

От основаването през 1992 г. до 2007 г. ЕТ “Георги Тасев” Дружеството е изпълнило следните проекти:

 1. Строителство на електроенергийни обекти

 • Електрификация на ж.п. линия “Дупница - Кулата”- ел.захранване, ел. осветление и пресичания на 6 ж.п. гари, 8 ж.п. спирки, монтиране на 12 бр. мачти за осветление, 34 бр. стълбове, 190бр. осветителни тела, 18,500м кабели, изкопни и тръбни мрежи- Старт Инженеринг АД;

 • Метродепо- Обеля София- изграждане кабелна тръбна мрежа и полагане кабели 10кV и ниско напрежение за тягово- понизителна станция 10кV/827V- Старт Инженеринг АД;

 • Обект Чаира- изграждане на далекопровод Яденица 20кV с 18 бр.стълба- Старт Инженеринг АД

 • Външно захранване на климатизация в блок 1 на болница “Лозенец” гр. София- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

 • Ремонт на заземителна инсталация Костинброд- Национална Електрическа Компания, предприятие Мрежи високо напрежение;

 • Ел. захранване на газоразпределителна станция “Перник” от трафопост “Огоста”- Булгаргаз ЕАД;

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на две полета с прекъсвачи и автоматично включване на резервата между тях и едно поле с въводен разединител с прекъсвач- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Кабелни линии 20 кV:

 • ТП Поликлиника- ТП Беласица- НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник

 • ТП Арката- ТП Райко Даскалов- НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник

 • ТП Искър- ТП Вардар- НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник

 • ТП Винпром- ТП Тева - НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник

 • Подстанция Перун- ТП Портарева махала - НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник

 • Външно захранване на комплектен- разпределителен пост- Опал 94 АД;

 • Изнасяне на електромерни табла на границите на имота- НЕК ЕАД, Електроразпределение Перник и Електроразпределение Кюстендил;

 • Улично осветление –„бул. П . Владигеров”-Стартинженеринг

 • Промишлено осветление ЕСДЦ –Стомана индъстри –Оскар ЕЛ

 1. Строителство на телефонни кабелни линии

 • Извършване на ремонтни дейности, извънредни далекосъобщителни захранвания и ремонт на вътрешни инсталации в района на Софийска телефонна мрежа “Красна поляна” и “Люлин”- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Софийска телефонна мрежа Люлин- дозахранване на разпределителна шахта от 1-ви до 7-ми микрорайон и 5 нови разпределителни шахти от реконфигурация Софийска телефонна мрежа, осъществен чрез инженеринг включващ проектиране, организация на строителството, изграждане, подготовка и въвеждане в експлоатация- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Инженеринг, включващ проектиране, организация на строителството, изграждане, подготовка и въвеждане в експлоатация на обект: Софийска телефонна мрежа Военно училище- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Изграждане на канална мрежа за LAN система- Люлин Нет;

 • Селищна телефонна мрежа Перник РШ 1011, 1012, 2011 и 4011- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Селищна телефонна мрежа Перник – ж.к. Тева- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Селищна телефонна мрежа Перник- бл. 3,5 и Пирин- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Телефонни захранвания- митница Перник, Банка ДСК, бензиностанция Елпида, бензиностанция Булвария;

 1. Изграждане на вътрешни инсталации

 • Силови инсталации- Териториална данъчна дирекция: Перник, Кюстендил, Радомир; митница: Калотина, Стрезимировци, Перник, Радомир;

 • Вътрешни инсталации- газостанция Газком, ж.к. Младост и ж.к. Дружба, София;

 • Заземителни и гръмоотводни инсталации- Център за спешна медицинска помощ, Перник, Радомир, Земен, Трън, Брезник;

 • Ел. захранване и вътрешни инсталации- шивашки цех с. Люлин, Перни

 • Вътрешни телефонни инсталации- ж.к. Захарна фабрика бл.48, ж.к. Красна поляна бл.305, кино Арена

 1. Строителство на битови и административни сгради и други

 • Текущ ремонт, в това число доставка на необходимите материали, строително- монтажни работи и всички дейности по приемането с констативен протокол за установяване на годността за ползване на шест броя газоразпределителни станции към район “Ботевград”- Булгаргаз ЕАД;

 • Цифрова централа кв. Тева, Перник- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • RSU централа ж.к. Младост, София- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Монтаж на железорешетъчни мачти за DEC/LINK системи кв. Симеоново, Драгалевци, София- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Изграждане на оптическа кабелна линия Кюстендил- Гюешево- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Отоплителна инсталация ж.к. Руй, Перник- физически лица;

 • Подмяна на осветителна инсталация- община Брезник;

 • Противопожарни резервоари -Складова база Яна –Булгаргаз;

 • Реконструкция на ГРТ- Българска телекомуникационна компания ЕАД;

 • Реконструкция детска градина –гр.Батановци –Адомит;

 • Преустройство на сграда в шивашки цех –Козмос текстил;

 • Строителство на еднофамилни къщи- гр. София ;

 • Изграждане на базови стнции на Глобъл гр.Елена ;с.Долно осеново ;с.Дюлево ; с.Гостун;с.Попова глава ;с. Попина лъка;с.Джерман с.баба Цвета ; - Вектрон;

 • Ремонт на магазини на М-тел -гр.Перник;гр.Радомир;гр.Кюстендил ;кв.Обча купел –Мобилтел

От 2003г. до момента ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД е изпълнило следните проекти:

 • Складова база за пропан бутан –Ада Им ООД;

 • Преустройство на цех за тестени и сладкарски изделия –ЕТ „Борислав Борисов”;

 • Изграждане на мачтов трафопост- ЕТ „Борислав Борисов”;

 • Преустройство и смяна предназначението на западен производствен корпус на М-тел в административна сграда Ахрист ЕООД;

 • Цех за производство на алуминиева и ,PVC дограма –Медиана ООД;

 • Текущи и аварийни ремонти и кабелни захранвания на територията на гр.София ,София област и гр.Перник –ДП „ССВ”;

 • Изграждане на дворни и сградни инсталации за присъединяване към ТКСМ-Вестител БГ АД;

 • Изместване на кабелно трасе кв.Люлин-Адже Интернационал ООД;

 • Базова станция гр.София ж.к Красна поляна бл.38 –Интраком България ЕАД;

 • Външно ел .захранване на дърводелски цех кв.Църква ,гр.Перник-ЕТ”Христо Симеонов „-Ниста;

 • Кабелна линия 20кV и шахти ,кк Боровец- Стартинженеринг АД;

 • Реконструкция на улично осветление община Брезник-Община Брезник;

 • Изграждане на оптична кабелна линия ,гр.София- НЕТ 1 ЕООД;

 • Ел-инсталации на еднофамилни къщи ,гр.Перник-Тони Тодоров ООД;

 • Строителство на еднофамилна жилищна сграда гр.София-Цветанка Захариева;

 • Строителство на еднофамилна жилищна сграда с.Драгичево-Венков инженеринг;

 • Базова станция гр.Дупница , с.Лесура –Епсилон Констракшън;

 • Изграждане на ел.инсталация и външно ел.захранване на блок- Хидрострой;

 • Преустройство и смяна предназначението на помещения за Казино,гр.Перник –Калиман;

 • Преустройство на Мобилтел магазини гр.Панагюрище , гр.Белово –Мобилтел ЕАД;

 • Базова мобилна станция –София –Обеля-Интраком ЕАД;

 • Ел.захранване на телекомуникационна станция обл.Кюстендил, и Траянови врата-Интраком ЕАД;

 • Реконструкция на ВЛ 20кV Кортекс- Купените- ГБС Инфраструктурно строителство;

 • Реконструкция на мрежи НН и ВЛ 20кV от ВЛ 400 кV-НЕК ЕАД Трафоелектроинвест;

 • Текущи и аварийни ремонти и кабелни захранвания на територията на гр.София ,София област и гр.Перник- Мармет;

 • Изграждане трафопост ММ-Люлин –Мобилтел ЕАД;

 • Преустройство и смяна на предназначението на административна сграда на М-Тел в детска градина ,София –Мобилтел ЕАД;

 • Радиорелеен възел с.Обидим- Епсилон Констракшън;

 • Базови станции с.Медвен, с.Дюлево,гр.Монтана- Епсилон Констракшън;

 • Присъединяване към ел.разпределителна мрежа на мобилна базова станция –с.Горановци -Епсилон Констракшън;

 • Захранване на телекомуникационна станция -Интраком ЕАД;

 • Комуникационна връзка между АМ Митница –Аерогара- Министерство на финансите;

 • Реконструкция на ВЛ 20Кv--НЕК ЕАД Трафоелектроинвест;

 • Енергоспестяващо осветление на територията на общ.Брезник и гр.Брезник-Община Брезник;

 • Строителство на еднофамилна жилищна сграда с.Витановци-Иван Тотев;

 • Текущи и аварийни ремонти и кабелни захранвания на територията на гр.София ,София област и гр.Перник –Буллес строй Холдинг;

 • Преустройство на Мобилтел магазин Скай сити мол –Мобилтел- ЕАД;

 • Пречиствателна станция Бенковски –Димел ООД

 • Строителство на еднофамилна жилищна сграда с.Долни Раковец –Людмил Димитров;

 • И много други СМР съгласно НКИД –Общо строителство на сгради и съоръжения

5.Копирни услуги и други услуги

 • Принтиране - черно-бяло; Ламиниране

 • Принтиране – цветно; Подвързване

 • Ксерокопиране – цветно; Рязане и сгъване на чертежи

 • Ксерокопиране – черно-бяло; Окомплектоване на чертежи

 • Плотиране;

 • Широкоформатен копир;

 • Сканиране;

КОПИРНИ УСЛУГИ гр.Перник,кв.”Димова махала”№15,

тел.076/60 19 30,e-mail:copy_center_tasev@abv.bg

Ние създадохме копирния център, за да спомогнем за бързото и качествено изпълнение на Вашите проекти, за да бъдем част от Вашия успешен бизнес.


С внимание към КЛИЕНТА

Качествено и бързо обслужване на конкурентни цени

 
 
 
 
 

 

 © 2008 ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД