За нас

Референции

Сертификати

Галерия

Дейности

Контакти

История

Философия

База

Машини

Екип

 

ИСТОРИЯ И ЦЕЛИ
 

ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД е частно дружество създадено през 2003 г. и работещо предимно в сферата на строителството, прилежащата му инфраструктура и електронни съобщителни мрежи.

В края на 2007 г. Дружеството изкупува ЕТ „Георги Тасев”, основано през 1992 г.

ЕТ “Георги Тасев” (“Дружеството”) е фирма създадена в ранния етап на развитието на частния сектор в България. В динамичната среда на преходния период Дружеството успява да оптимизира професионалния опит на мениджмънта и квалификацията на своите служители и да заеме своята позиция в строителния сектор в региона.

Дружеството до момента е разширило своя спектър от предлагани услуги, които включват:

 • Строителство на силови кабелни линии (високо и ниско напрежение);

 • Строителство на телефонни кабелни линии;

 • Строителство на оптични кабелни линии;

 • Енергийно строителство;

 • Строителство на жилищни и обществени сгради

   • Груб строеж

   • Строителство до ключ

 • Ремонтни и довършителни работи;

 • Монтажни и демонтажни работи;

 • Машинно- монтажни работи;

 • Трансформатори и трансформаторни постове;

 • Метални конструкции и изделия.

ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД функционира, за да отговори на желанията на клиентите си и да извършва широк спектър от услуги, които да внасят уют и спокойствие в дома и сигурност и практичност на работното място на своите клиенти.

Дружеството определя основните си цели с идеята за непрекъснато подобряване на дейността, за да предостави на клиентите си продукти и услуги, съобразени с техните изисквания и нормативната уредба, реализирани с необходимото качество, които осигуряват безопасна и надеждна експлоатация.

 

 © 2008 ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД