За нас

Референции

Сертификати

Галерия

Дейности

Контакти 

ОСНОВНИ КЛИЕНТИ

Клиентите и инвеститорите на ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД са:

 • Мобилтел ЕАД

 • БТК ЕАД

 • Български пощи ЕАД

 • Булгаргаз ЕАД

 • ГБС –инфраструктурно строителство

 • ОМВ България ООД

 • НЕК – „Трафоелектроинвест”

 • Вестител БГ АД

 • Стомана Индъстри АД

 • Радомир Метал Инженеринг ЕООД

 • ДП „ССВ”

 • Интраком България ЕАД

 • Стартинженеринг АД

 • Мармет ООД

 • Адомит ООД

 • Епсилон Констракшън

 • Люлин Нет ООД

 • Архист ЕООД

 • Козмос текстил ЕООД

 • Медиана ООД

 • ЕТ „Христо Симеонов” - Ниста

 • Тони Тодоров ООД

 • Оскар Ел ЕООД

 • Феникс Солюшън

 • ЧЕЗ Елекро България

 • Полис Констракшън АД

 • БулЛес Строй Холдинг ЕООД

 • Физически лицаПРЕПОРЪКИ И РЕФЕРЕНЦИИ

“Строително монтажните работи се извършват успешни,качествено и в договорения срок.Управителят инж.Г. Тасев се стреми да поддържа непрекъснати контакти , съгласуваност и коректност в отношенията си с „МОБИЛТЕЛ ЕАД“ при осъществяването на възложените на ръководената от него фирма строително – монтажни - работи.“

МОБИЛТЕЛ ЕАД, София


„Фирма ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД проектира ,разработи и достави необходимата за обекта електрокомплектовка.Бяха спазени фиксираните срокове и предоставени и съответните сертификати.
Изграждането на трасетата и опроводяването се извърши с голям професионализъм, съобразно специфичните уславия на площадкат и обата организация на работа.Специалистите на фирмата се отнесоха с голяма отговорност при изграждането на инсталциите и работеха в вкип с останалите изпълнители на обекта."

ОСКАР ЕЛ ЕООД, София
 

„Обектът ВЛ 400кV ВЕЦ П/ст „Червена могила – п/ст „Дуброво“ се намира в срено тежък терн и минава през землищата на общини Радомир, Дупница, Бобов дол,Кюстендил.ЕЛ-ТЕЛ-Инженеринг ООД гр.Перник разполага с съвременна механизация и оборудване и добре обучен персонал“

НЕК П „Трафолектроинвест, София

 

„ЧЕЗ Разпределение България АД” –гр.София дава настоящата референция на „ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ,град Перник в уверение на това ,че през 2010 година фирмата е изпълнила поръчка за Строително монтажни работи:
БКТП, кабели Ср.Н. и кабели НН ул. „ Иван Радоев” №26, район Овча купел, гр. София;
МКТП, кабели Ср.Н. и кабели НН ул. Драгоман, район Овча купел, гр. София.

ЧЕЗ Разпределение България АД, София


През 2009г. след избор чрез три оферти съгласно чл.2 от НВМОП се подписаха още 2 договора за реконструкция и разширение на улично енергоспестяващо осветление в гр.Брезник.....Съгласно договорите фирмата извърши подмяна на улични осветитлни тела с нови енергоспестяващи тела,подмяна и разширение на ел.мрежата за улично осветление , алейно осветление и други съпъттстващи дейности.

Община Брезник,Брезник


През 2007 и 2008 година бяха подписан рамков и договори с фирма ЕЛ-ТЕЛ-Инженеринг ООД ,гр.Перник,с предмет: Всички услиги свързани с проучване,проектиране,изграждане и ел.захранване на базови,мобилни и радиорелеини станции ,които са в сила и към днешна дата.
Фирма„ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД притежава квалифициран и опитен персонал, техника машини и оборудване ,което му позволява да участва ефективно в изграждането на различни обекти.

Епсилон Констракшън ЕАД,София

 

 © 2010 ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД