За нас

Референции

Сертификати

Галерия

Дейности

Контакти

История

Философия

База

Машини

Екип

ЕКИП

ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД разчита на уменията и усилията на своите служители и вярва, че човешките ресурси са най- важни в бизнес сектора днес. От първостепенна важност за Дружеството е привличането, усъвършенстването и подкрепата на най- добрите си кадри, осигурявайки тяхното професионално развитие и възнаграждавайки техните усилия. Дружеството окуражава образованието и обучението на своя персонал, както по отношение на тяхната работа, така и по отношение на развитието.
В ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД работят на безсрочен трудов договор :40 специалисти и работници с доказана компетентност с професионални качества и с трайна мотивация за обучение и растеж, подбрани с конкурси. Редица от служителите са получили допълнително образование и квалификация. Служителите поддържат уменията и квалификацията си чрез обучение и полагане на задължителни изпити.

Ключовите фигури в ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД са:

  • Инж. Георги Тасев – Управител;

  • Инж. Гинка Тасева – Ръководител отдел човешки ресурси,Представител на Ръководството

  • Инж. Цветелина Георгиева – Технически ръководител / строителен инженер /

  • Инж. Вергил Джартов – Технически ръководител / строителен инженер / ,Орган по здраве и безопасност

  • Михайл Луканов – Орган по здраве и безопасност

  • Румяна Живкова- Офис администратор

 

 © 2010 ЕЛ-ТЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД